Referencie

Naša firma už pracovala okrem iných aj na opravách a rekonštrukciach obecných rozhlasov v obciach:

Okres Humenné

Koškovce

Lackovce

Adidovce

Veľopolie

Hažín nad Cirochou

Porúbka

Nechválova Polianka

Brestov

Myslina

Víťazovce

Jabloň

Ľubiša

Jasenov

Hrubov

Topoľovka

Chlmec

Ptičie

Turcovce

Kamenica nad Cirochou

Nižná Sitnica

Kamienka

Ohradzany

Zbudské Dlhé

Kochanovce

Slovenská Volová

Rovné

Lukačovce

Pakostov

Hudcovce

Nižné Ladičkovce

Zubné

Brekov

Vyšný Hrušov

 Okres Snina

Dlhé nad Cirochou

Čukalovce

Stakčín

Hostovice

Nová Sedlica

Brezovec

Kalná Roztoka

Uličské Krivé

Osadné

Hrabová Roztoka

Šmigovec

Príslop

Parihuzovce

Runina

Pichné

Okres Michalovce

Lúčky

Staré

Zbudza

Voľa

Nacina Ves

Pavlovce nad Uhom

Klokočov

Trnava pri Laborci

Pozdišovce

Horovce

Okres Sobrance

Porúbka

Nižné Nemecké

Ostrov

Lekárovce

Záhor

Okres Medzilaborce

Čabiny

Výrava

Oľka

Okres Vranov nad Topľou

Holčíkovce

Benkovce

Matiaška

Potrebujete poradiť?

Zaujali vás naše služby? Kontaktujte nás.

Taktiež sme vykonali opravu ozvučenia škôl ako napr.:

SOŠ hotelová v Humennom, SPŠ Chemická v Humennom, ZŠ Darg. Hrdinov v Humennom, Grécko-kat. gymnázium v Humennom, ZŠ v Medzilaborciach, ZŠ Laborecká, Kudlovská, Pugačevova,  Hrnčiarska, ZŚ Topoľovka, ZŠ Kamenica nad Cirochou, ZŠ Dlhé nad Cirochou, ZŠ P.O.Hviezdoslavova Snina,   Združená škola v Michalovciach, ZŠ Pod Sokolejom, ZŠ Koškovce, ZŠ Michala Sopiru v Radvani nad Laborcom.

Ďalej sme vykonali opravu ozvučenia kostolov:

v Koškovciach, Porúbke,  montáž ozvučenia Rímsko-kat.kostola Pod Sokolejom  v Humennom, Ľubiši, v Dome nádeje v Uliči, Mysline, Veľopolí, Hrubove, Ruskej Porube, Závadke, Stakčíne, Jasenove, Lukačovciach vo Volici, Malých a Veľkých Zálužiciach, Dlhom nad Cirochou, Modre nad Cirochou, sv. Košických mučeníkov v Humennom, v kaplnke v Koškovciach, v Rímsko-katolíckom kostole Matky pokoja v Košiciach, v Kamenici nad Cirochou, Vinnom, Staré, Zbudzi, Zamutove, Grécko-katolíckom kostole v Pakostove, v Papíne, Ladomírove, Podhradíku a iných, ako ozvučenie kultúrnych domov a športových ihrísk ako napr. v Stakčíne, Medzilaborciach, Pakostove, Kamenici nad Cirochou.